Ministerie: Derfor kom miljøorganisationerne, bankerne og forskningen ikke i havnepartnerskabet

Havneudvikling skulle have fokus på økonomi, miljø og klima - men de relevante aktører bliver stadigt ikke hørt.
25. SEP 2023 9.34

I artikelen "SVM valgte en grøn milliardær og glemte miljøorganisationerne" kunne DOI.dk fortælle, at miljøorganisationer, bankerne og den uvildige forskning ikke er blevet valgt til havnepartnerskabet på trods af, at der skulle være fokus på økonomi, klima og miljø i partnerskabet anbefaligen til udvikling af de danske erhvervshavne.

Partnerskabet blev udpeget af erhvervsminister Morten Bødskov (S), transportminister Thomas Danielsen (V) og klima-, energi-, og forsyningsminister Lars Aagaard (M) i slutningen af april måned.

DOI.dk har modtaget følgende svar fra Erhvervsministeriet på de manglende organisationer: 

”Som det fremgår af Kommissorium for Partnerskab om udvikling af danske erhvervshavne, skal partnerskabet samle aktørerne på området, og partnerskabets anbefalinger skal understøtte kommercielle investeringer i udviklingen af de danske erhvervshavne.
I sammensætningen af partnerskabet, har der været lagt vægt på viden om kommercielle forhold i relation til de danske erhvervshavne eller i de erhverv, for hvilke havnene udgør en vigtig infrastruktur. Partnerskabet kan inddrage yderligere relevante aktører efter behov.”

Erhvervsministeriet forholder sig dermed ikke konkret til, hvorfor miljøorganisationer, bankerne og den uvildige forsknings eksperter ikke er blevet valgt til havnepartnerskabet.

Hanstholm Havn
Tilmeld dig nyhedsbrevet