Området vil være ødelagt for evigt
Det er helt med vilje, Anne-Mette Kristensen vil fotograferes her foran verdensmål nummer 11, for det er nemlig tæt relateret til hendes foreningsarbejde med bosætning og stille turisme i lokalsamfundet, der er i fare med udvidelsen af Testcenter Østerild.
Foto: Jesper Ernlund Lassen, Danish Offshore Industry, DOI.dk

Udvidelse af Testcenter Østerild:
”Området vil være ødelagt for evigt”

Udvidelsen af Testcenter Østerild er besluttet – tilbage står blandt andet sommerhusområdet ved Lild Strand stærkt sammenhold. ”Naturens stillekupe” kalder Anne-Mette Kristensen området – og hun ser samfundskontrakten brudt med beslutningen om fem kæmpe m
12. FEB 2024 10.00

Området omkring Lild Strand var på vej til at blive indlemmet i Naturpark Thy –  men med en udvidelse af Testcenter Østerild virker det udsigtsløs. Det er ellers noget, som Anne-Mette Kristensen har arbejdet frem mod i sin fritid sammen med sin mand, der er ingeniør. Hun selv er kvalitetskoordinator og bestyrelsesmedlem i Hawboernes Forening. Det er en forening, der har samlet et velfungerende lille lokalsamfund i Lild Strand.

- Her er et stærkt socialt sammenhold og fællesskab. Vi har 190 medlemmer, og der er 35 fastboende foruden ved 200 sommerhuse her, fortæller Anne-Mette Kristensen.

Med beslutningen om at Testcenter Østerild skal udvides, rykker de foreløbigt fem planlagte kæmpemøller på 450 meters tæt på området, og det får konsekvenser.

- Hele området er EU-klitfredet, Natura 2000 og dele er erklæret bevaringværdig natur. En af de nye testpladser ville komme til at stå oven i kirkegården ved Hjartemål Klit Kirke. For gravfredens skyld så vil man dreje møllefeltet med otte grader. Så møllen ikke står lige oven i kirkegården, forklarer Anne-Mette Kristensen og uddyber:

- Men så får vi det hele meget tæt på Lild Strand. Støjen kastes her hen, for det er den fremherskende vindretning. Solens bane vil gøre, man får skyggekastninger fra solopgang til solnedgang.

Unik natur og Danmarks dybeste nattemørke

Hvad der står på spil, når de store testmøller kommer, er Anne-Mette Kristensen ikke i tvivl om.

- Vi har en helt speciel beliggenhed, autenticitet og ro. Man kan gå helt uforstyrret i tre til fire timer til Viksø. forklarer hun.

Området har desuden opnået en eftertragtet certificering som Dark Sky Park Bulbjerg. Det er en certificering, der kun findes 22 steder i Europa og 119 steder i hele verden, og det er noget som  Anne-Mette Kristensen har en del af æren for.

- Min mand og jeg har lavet hele ansøgningen. Det er sådan en hobby, fortæller hun om noget, der har båret frugt:

- Vi har dokumentation for at have Danmarks dybeste nattemørke.

Men alt det er nu i fare for at forsvinde.

- Området vil være ødelagt for evigt af kæmpemøllerne. Det vil også være en umulig opgave at rydde op efter det, konstaterer Anne-Mette Kristensen.

Hendes mand er i den såkaldte ’Møllegruppe’ – der er en del af ’Foreningen imod store vindmøller ved Bulbjerg og Vigsø Bugt’. Researchen har været grundig - Anne-Mette Kristensen kender de præcise detaljer for, hvor meget der bliver efterladt i naturen, når testmøllerne en dag bliver fjernet. 

- De skal kun fjerne møllefundamentet på en meter, resten af befæstningen med beton og stål bliver liggende. Det er et industriområde, der kommer.

Samfundskontrakten er brudt

Det er også grundet til, at den generelle stemning nu vender sig mod politikerne på Christiansborg, der har truffet beslutningen. Og modstanden omfatter ressourcestærke borgere, som kan italesætte vreden.

- Vi synes, at samfundskontrakten er brudt. Det er ikke politikerlede mere. Det er samfundsvrede, og det er den generelle stemning blandt vores 190 medlemmer. Man kan ikke stole på love og naturbeskyttelse mere, og vi i Danmark er i forvejen helt nede i bunden på EU’s liste med natur, forklarer Anne-Mette Kristensen og tilføjer:

- Vi hører tit de tyske turister sige: ”Tænk det her stadigvæk findes”. Der er naturens stillekupe her, der er på vej til at blive ødelagt.

At miljøundersøgelser skulle kunne stoppe den kommende udvidelse, tror hun ikke på. Og den ansvarlige minister, kirkeminister, minister for byer og landdistrikter og minister for nordisk Morten Dahlin (V), har hun ingen tiltro til.

- Vi kalder ham for minister for mølleindustrien, siger Anne-Mette Kristensen, der efter et hastigt indkaldt borgermøde kan konstatere:

- Det største udbytte af borgermødet var nok, at Morten Dahlin måtte svare på spørgsmål i fire en halv time i stedet for de planlagte to timer til mødet, der indkaldt med kun to dages varsel.

Svar fra ministeriet

DOI.dk har fremlagt By-, Land- og Kirkeministeriet kritikken i denne artikel, der er kommet med følgende svar.

- Aftalekredsen (Regeringen (S, V og M), SF, LA, DF, K og RV) bag den politiske aftale om Gode rammevilkår for test af prototype- og serie 0-vindmøller har den 1. februar 2024 besluttet at igangsætte en miljø- og habitatkonsekvensvurdering af en mulig udvidelse og tilpasning af Østerild Testcenter i Thisted Kommune. Miljø- og habitatkonsekvensvurderingen skal afdække de konsekvenser, som en udvidelse og tilpasning vil medføre for miljø, natur, landskab og lokalbefolkning m.v. Aftalekredsen er enige om, at der først og fremmest skal laves afværgetiltag for at minimere påvirkningen af naturen mest muligt. Derudover skal der iværksættes tiltag for at erstatte den natur, der måtte blive negativt påvirket ved den eventuelle udvidelse af testcentret.

Hvorfor borgermødet blev indkaldt et varsel på blot to dage, lyder det videre.

 - Borgermødet blev annonceret i umiddelbar forlængelse af, at aftalekredsen havde truffet en beslutning. I det videre forløb har orientering og dialog med borgere og lokalsamfund høj prioritet. Plan- og Landdistriktsstyrelsen har taget direkte kontakt til de boligejere i området, som vil blive berørt ift. eventuel nedlæggelse af boliger. Derudover har styrelsen inviteret til orienteringsmøder for de berørte borgere om, hvad processen indebærer for den enkelte. Der vil desuden blive afholdt et offentligt møde om miljøvurderingsprocessen, hvor alle interesserede har mulighed for at komme med input og forslag til, hvad der bør undersøges.

Minsteriet er ikke kommet med en personlig udtalelse fra ministeren, der i mellemtiden er gået på barselsorlov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanstholm Havn
Tilmeld dig nyhedsbrevet