Jeg synes ikke, Tønder Kommune ser potentialet i havnen
Rejefisker Pau Schramm har aldrig mødt eller set Rømø Havns bestyrelsesformand, selvom han har siddet været en del af bestyrelsen siden 2010 først som menigt bestyrelsesmedlem.
Foto: Jesper Ernlund Lassen - Danish Offshore Industry - DOI.dk

Rømø Havn:
”Jeg synes ikke, Tønder Kommune ser potentialet i havnen”

Rejefisker og partner i Rømø Havneservice kritiserer en manglende forretningsudvikling af Rømø Havn. Havnens bedding ser han som fejlkonstrueret, og på trods af opbakning fra havnens brugere, så glippede en bestyrelsesplads.
3. JUL 2024 11.14

Han ligger ikke på den lade side. 50-årige Pau Schramm er rejefisker med hele tre skibe hjemmehørende i Rømø Havn, foruden det er han også medejer af Rømø Havneservice. Men det stopper ikke der, for Pau Schramm er også landmand på øen og ejer ikke mindre end 350 hektar på den nordlige del af øen.

Det er her DOI.dk møder erhvervsmanden, der har været ude at tilse sine omkring 100 stykker galloway kvæg. Det halter ikke med foretagsomhed, og det er ikke kun på sine personlige vegne, at ambitionerne ikke fejler noget. Han ønsker nemlig i den grad, at Rømø Havn skal udvikles.

- Rømø Havn har en kun en bedding, og det er her problemet ligger, siger Pau Schramm.

- Vi har sagt hele tiden i fiskeriforeningen, at vi skulle have to tørdokker i stedet for den bedding, der slet ikke er egnet til Vadehavet på grund af østenvinden, siger Pau Schramm og kommer med en kontant udmelding:

- Jeg garanterer for, at vores bedding er fejlkonstrueret.

Det bygger han på tre konkrete kritikpunkter.

- Beddingen kan ikke bruges ved lavvande.

- Den kan kun trække 160 ton, selvom den skulle kunne have trukket 200 ton op.

- Og så står skibene skævt på den, fordi de ikke kan trækkes helt op, remser han op.

På havnens hjemmeside står der ellers, at beddingen har en kapacitet på 200 ton.

Allerede i 2021 fortalte Pau Schramms forretningspartner Torben Krogh i Rømø Havneservice om mulighederne for servicering af CTV’er til vindbranchen, der ville stige med en tørdok.

Ingen bestyrelsesplads

Fiskeren forsøgte efter sidste kommunalvalg at komme i havnens bestyrelse.

- Jeg forsøgte at komme i havnens bestyrelse, og jeg kom med opbakning fra alle havnens brugere undtagen fra færgens. Men de ville ikke have brugere af havnen i bestyrelsen med begrundelsen, at der ikke var andre havne på Vestkysten, der har det, fortæller han og fortsætter:

- Men det har jeg fundet ud af slet ikke passer, for der er brugere af havnene i bestyrelserne op langs Vestkysten.

Han er heller ikke i tvivl om, at der er potentiale i havnen.

- Man kunne nemt have haft 20 arbejdspladser med en tørdok, men nu er det ikke til at skaffe medarbejdere, fortæller Pau Schramm og kommer med en kritik:

- Jeg synes ikke, Tønder Kommune ser potentialet i havnen.

Har aldrig set havnens bestyrelsesformand

Siden bestyrelsen tiltrådte har der ikke været meget dialog, lyder det.

- Vi er 25 fiskere på seks skibe, og vi har ikke haft nogen kontakt til den nuværende bestyrelse, fortæller Pau Schramm.

Faktisk har fiskeren slet ikke mødt den nuværende formand for bestyrelsen, Aarhus-advokaten Henrik Kleist, selvom han har siddet i havnens bestyrelse siden 2010. Og det ændrer heller ikke et foto af Henrik Kleist på.

- Pas, ham har jeg aldrig set eller mødt, siger Pau Schramm.

DOI.dk har forelagt borgmester Jørgen Popp Petersen fra Slesvigsk Parti, kritikken om at kommunen ikke ser potentialet i havnen. Men borgmesteren er på ferie og henviser til havnens bestyrelse. Jørgen Popp Petersen bemærker dog samtidig per sms, at der er en positiv udvikling med færgetrafikken og offshore vind.

Havnechef Thorkil Hansen er blevet forelagt udtalelserne om den angiveligt fejlkonstruerede bedding, men han ønsker ikke at kommentere Pau Schramms udtalelser omkring driftsforhold.

DOI.dk har forgæves forsøgt at få en kommentar fra formand for havnen Henrik Kleist både om, at Tønder Kommune ikke ser et potentiale i havnen, og om han faktisk ikke har mødt en af havnens centrale brugere gennem sine omkring 14 år som medlem af havnens bestyrelse.

Bestyrelsesmedlem: Havnens brugere skal inviteres

Men et andet medlem af bestyrelsen vil gerne komme med en kommentar. Det er byrådsmedlem Anita Uggerholt Eriksen fra Tønder Listen.

- Jeg synes, at kommunen ser et potentiale, slår hun fast og uddyber:

- Jeg oplever, der både er drive, engagement og viden i bestyrelsen. Vi skal yde den service, der skal til, og det skal vi gøre godt.

Men der er også lige en ting med fiskeriets rolle.

- Jeg er klar over, at fiskeriet fylder mindre i dag, hvor kun fire ud af 25 fiskere er lokale, fortæller Anita Uggerholt Eriksen.

Hun afviser også kritikken om bestyrelsesformandens manglende kontakt til havnens brugere.

- Jeg synes ikke, det er formandens opgave at holde kontakten til havnens brugere. Det er havnechefens opgave, fortæller hun og understreger tilfredshed med havnechef Thorkil Hansen, der siden 2015 har givet ro og stabilitet omkring havnen.

Nu er Thorkil Hansen dog på vej på pension til efteråret.

- Nu ser vi frem til en ny havnechef med visioner for havnen, siger Anita Uggerholt Eriksen og åbner op for tæt dialog med havnens brugere:

- Det bekræfter mig i, at det er en god ide at begynde at invitere enkelte af havnens brugere med til bestyrelsesmøderne.

 

Hanstholm Havn
Tilmeld dig nyhedsbrevet