Netværk: Sådan når vi klimamålene uden ny atomkraft eller CCS
Gunnar Boye Olesen har løsningerne klar, så både atomkraft og CCS ikke bliver nødvendigt i fremtiden i Europa, men det kræver en bæredygtig livsstil.
Foto: Jesper Ernlund Lassen, DOI.dk

Netværk: Sådan når vi klimamålene uden ny atomkraft eller CCS

Dansk civilingeniør er med i europæisk netværk, der har regnet på, hvordan Europa kan nå klimamålene endda med mindre atomkraft og helt uden CCS. Det kræver bæredygtige livsstilsændringer og politisk handling.
15. JUN 2023 14.41

Han er lige hjemvendt fra en konference i Bonn, og faktisk har civilingeniøren med speciale i energi Gunnar Boye Olesen allerede den ene fod på vej mod Folkemødet på Bornholm. De sidste slides i hans præsentation er ved at blive lavet på kontoret i Aarhus, da vi mødes.

En mere bæredygtig fremtid med mere vedvarende energi, uden anvendelse af carbon capture and storage (CCS) og med mindre atomkraft i Europa. Det er noget, som Gunnar Boye Olesen regnet sig frem til i International Network for Sustainable Energy – Europe (INFORSE).

Her har en række miljøorganisationer og forskere et ny scenario, CLEVER, der står for ”Collateral Low Energy Vision for the European Region.

Resultatet viser, hvordan EU kan reducere udledningerne til unionens rimelige andel til at holde de globale temperaturer under 1,5 grader, som Paris-aftalen foreskriver. Scenariet er baseret på udbygning af vedvarende energi, energieffektivitet og en mere bæredygtig og sundere levevis. Det kræver som også begynder hos den enkelte.

For Gunnar Boye Olesen betyder det fx, at han selv har valgt at tage toget til den seneste konference i tyske Bonn. Det er en strækning på 775 km til Aarhus, som tager knap ti timer i tog.

En af de ting, der er nødvendigt for at nå klimamålene uden CCS og atomkraft, er nemlig, at vi skal til at tage toget meget mere frem for fly eller bil.

- Flere og flere skal over og tage toget i fremtiden, og det skal være relativt billigere at tage toget end flyet, forklarer Gunnar Boye Olesen og kommer med en sammenligning mellem danskerne og to af deres naboer:

- Der er ingen flyafgifter i Danmark, og man kan se, at danskerne flyver mere per person end både tyskerne og svenskerne. Det er fordi, vi ikke har flyafgifterne.

I det hele taget, så skal danskerne tænke bæredygtigt med deres ferievalg.

- Man kan fx vælge at tage i sommerhus i Danmark hvert andet år, og så tage toget, når det kan lade sig gøre på ferie i udlandet. Vi skal transportere os selv 21 pct. mindre, siger Gunnar Boye Olesen.

Bo tæt på arbejde

I Danmark pendler flere og flere længere på arbejde, men det er heller ikke godt for miljøet.

- Man skal helst bo tæt på sit arbejde og tage cyklen på arbejde. Det skal være mere attraktiv at transportere sig mindre, siger han.

Kommunerne vil faktisk også gerne udbygge cykelstierne, men de støder på et problem i noget, der ville gavne mobiliteten på cykel.

Der skal flere cykelstier til, og kommunerne søger allerede i dag om ti gange mere end der er i cykelstipuljen, forklarer Gunnar Boye Olesen om en politisk beslutning, der ville gavne.

Dybderenovering af boligmassen

Men det er ikke kun rejsevanerne og mobiliteten, som skal ændres.

- Der skal satses på en politik, hvor der bliver bygget mindre. Vi behøver ikke bygge flere boliger, i stedet skal byggebranchen i gang med dybderenovering af eksisterende boliger, siger Gunnar Boye Olesen.

Her tænker han på flere ting.

- Med dybderenovering så mener jeg, at boligerne skal isoleres tæt på nutidig niveau, og der skiftes til fjernvarme eller varmepumper, siger han.

Og han har også en løsning på den del af boligerne, der ligger langt fra Alfarvej ude i landdistrikterne.

- Der skal gives tilskud i form af statsgarantier til ydreområderne, fortæller han.

En stor andel af de danske lejere bor i almennyttige boliger, hvor der ofte er godt styr både på isolering og fjernvarme, men der er også en anden gruppe.

- Man må stille krav om om isolering til de private udlejere, som der er i andre EU-lande. Samtidig kan kommunerne også fremme tinyhouses, som det er blevet gjort i Vejle og Middelfart.

Danskerne skal nemlig til at bo mindre og flere sammen, hvis scenariet for skal lykkes.

- Der skal støtte til at dele store boliger op og leje værelser ud. Hvis man fjerner beskatningen ved at leje værelser ud, så ville flere leje ud. Så vil man slippe for at bygge flere boliger, pointerer Gunnar Boye Olesen.

Vind og sol skal tage over

Hvor fremtiden energi skal komme fra, er der heller ikke meget tvivl om for ingeniøren.

- Sol og vind har fundet et prisleje, hvor det er så billigt, det kommer til at erstatte atomkraft, siger Gunnar Boye Olesen og viser et diagram fra CLEVER, der viser en afvikling af både fossile brændstoffer og atomkraft frem mod 2050.

Både den danske regering og olie-gasindustrien satser på CCS, som en del af henholdvis 2030-klimamålene og en fremtidig forretning, der endda kan blive en meget god forretning med et CO2-backbone med en CO2 rørlægning til den tunge industri i Sydtyskland.

Gunnar Boye Olesen har en anden holdning til, hvor pengene var givet bedre ud.

- Man skulle hellere tage at åbne flere puljer til omstilling til varmepumper, siger han og tilføjer om CCS:

- Vi har intet imod, man bruger CO2 fra biogasanlæg til CCS, men man skal bare ikke bruge CO2 fra røggas.

Diagrammet herunder fra CLEVER scenariet viser, hvordan andelen af fossile brændstoffer kan mindstes sammen med brugen af atomkraft i EU's 27 medlemslande frem til 2050, hvis borgerne lever mere bæredygtigt. 

Titel: Figure 31: Evolution of primary energy production by source and share of renewables
 in final energy consumption for the EU27 in the CLEVER scenario

Diagram 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

Hanstholm Havn
Tilmeld dig nyhedsbrevet