Søren Gade og havnedirektør: Husk nu Esbjerg Havn
Esbjerg Havns direktør Dennis Jul Pedersen og formand Søren Gade arbejder på løsninger med et positivt mindset, så havnen sikrer de vigtige veje fra mølleproducenterne til udskibningen.
Foto: Jesper Ernlund Lassen - Danish Offshore Industry - DOI.dk

Køreruter til vindmølle-elementer halter:
Søren Gade og havnedirektør: Husk nu Esbjerg Havn

Vindmølletransporter til Esbjerg Havn kræver udbygning af vejnettet, så fremtidens mølledele kan komme frem fra producenterne. Nu frygter havnen for, om havnepartnerskabet husker den vigtige vindmøllekorridor.
26. APR 2024 14.30

Esbjerg Havn er verdens største udskibningshavn for vindmølledele i verden, og prognoserne tegner til, at havnen forbliver en central havn for vind. 13,5 GW, som skal installeres inden 2030, er booket til udskibning, lyder det fra havnen. Det er primært engelske og tyske projekter.

Men mølledelene bliver større og større, og transporten til Esbjerg bliver tiltagende mere besværlig.

I maj måned ventes anbefalinger fra havnepartnerskabet til, hvordan Danmarks erhvervshavne skal udvikles fremover. I kølvandet på annonceringen af at Frederikshavn Havn bliver gjort kommunal, som følge af en en gæld, der beløber sig i nærheden af 1,7 mia. kr, så er det vigtigt ikke at glemme success-havnen i Esbjerg og dens udfordringer med vejnettet.

Esbjerg Havns bestyrelsesformand Søren Gade ser derfor flere grunde til, at vejene til køreruten til havnen for mølledele skal sikres.

- Det her skal løses. Det skal det både for borgerne langs indfaldsvejen og også for virksomhederne, der har brug for den her kørerute. Havnen har en interesse i, at der er gode forhold for virksomhederne, siger Søren Gade og tilføjer:

- Det kan løses hurtigt og rimeligt billigt med en omfartsvej for de berørte borgere udenfor Esbjerg.

Vejene til Esbjerg er del af udbygningen af europæisk havvind

Esbjerg Havns direktør ser også den manglende udbygning af vejnettet til Esbjerg som en direkte hindring for mere havvind også på et internationalt plan.

- Udbygning af havvind i Europa drejer sig ikke kun om direkte havnekapacitet. Der skal være både nok vanddybde i sejlrenden sammen med motorvej og togbane til havnen, og så skal der selvfølgelig også være køreruter til specialtransporter. Det er med til at sikre produktionen i Danmark, forklarer Dennis Jul Pedersen og kæder det til den europæiske udbygning af havvind:

- Produktionen af vindmøller i Danmark støtter den europæiske handleplan for vindkraft. En langsigtet planlægning er også med til at give og bevare produktion i Danmark. Derfor er vejene til produktionstederne i Ringkøbing, Brande, Give og Rødekro vigtige og nødvendige både for Europa og Danmark.

I Ringkøbing ligger en af Vestas’ fabrikker, i Brande ligger Siemens Gamesa, og udenfor Give ligger tårnfabrikken Welcon. Udenfor Rødekro ligger SM-Industries, der kan producere mølletårne. Det er med andre ord rygraden i den danske mølleindustri, som havnedirektøren vil sikre gode vejforbindelser til Esbjerg Havn.

Selvom Esbjerg er sikret arbejdet med udskibning af vindprojekter på de 13,5 GW frem til 2030, så tænker havnedirektøren videre end.

- Det drejer sig om 6000 arbejdspladser i baglandet til Esbjerg, og det håber jeg, man husker anbefalingerne fra havnepartnerskabet, siger Dennis Jul Pedersen.

Green Power Denmark: Det er kritisk infrastruktur

Hos Green Power Denmark er vice adm. direktør Jan Hylleberg heller ikke i tvivl om vigtigheden af vejnettet til Esbjerg Havn.

- Adgang til Esbjerg Havn er kritisk infrastruktur, og det gælder både fra sø- og landsiden. Derfor opfordrer vi til, at kommunerne, havnen og vejdirektoratet, altså staten, til at sørge for det. Det er afgørende, vi er foran med vejnettet, så vi kan tiltrække den fremtidige produktionskapacitet, siger Jan Hylleberg, der heller ikke lægger skjul på, hvor han ser hovedansvaret:

- Det er primært kommunerne, der skal sikre, der er hul hele vejen igennem fra producent til havnen. Hvis ikke man kan sikre adgang, så kan man heller ikke opretholde en produktion i Danmark. Og det gælder først og fremmest kommunerne Vejle, Ikast-Brande og Esbjerg.

Jan Hylleberg er også medlem af havnepartnerskabet, men udtaler sig her ikke om partnerskabets arbejde og anbefalinger.

 

 

This article has been automatically translated from danish.
Hanstholm Havn
Sign up for the newsletter