Østerild er oplagt til test af fremtidens vindmøller
Forligskredsen har for nuværende besluttet kun at sætte gang i en miljøundersøgelse og markedsvurdering i Østerild. Dermed kan de 450 meter høje vindmøller ende i Thisted Kommune.
Foto: Lars Laursen/Biofoto/Ritzau Scanpix

Green Power Denmark:
Østerild er oplagt til test af fremtidens vindmøller

Forligskredsen i Folketinget har fredag besluttet at indlede en miljø- og habitatkonsekvensvurdering og en markedsafdækning af et område nord for det nuværende vindmølletestcenter i Østerild i Thy.
1. FEB 2024 16.12

Beslutningen kommer efter en grundig screeningsproces, som har taget flere år. Undervejs er områder i hele Danmark blevet undersøgt, og hovedparten er valgt fra af hensyn til lokale forhold, manglende infrastruktur, forsvarets interesser – eller fordi området ikke er anvendeligt for industrien. Det skriver Green Power Denmark i en pressemeddelelse. 

Der er fortsat to mulige områder tilbage - et område ved Skærbæk tæt på dæmningen til Rømø og et område, som ligger nord for det nuværende testcenter i Østerild. Forligskredsen har for nuværende besluttet kun at sætte gang i en miljøundersøgelse og markedsvurdering i Østerild.

– Østerild er et godt valg. Der er de rigtige vindforhold, og der er fornuftig adgang til en havn, så vinger, tårne og naceller, som er ”huset” på toppen af møllen, kan komme til og fra testcentret uden store gener for lokalbefolkningen. Samtidig er der allerede i dag et besøgscenter, og vindmølleproducenterne kender området, siger Kristian Jensen, der er adm. direktør i Green Power Denmark.

Vindmølleteknologien har været gennem en fantastisk udvikling de seneste 50 år. For blot 20 år siden var en moderne vindmølle ca. 100 meter høj. I dag er de største møller på markedet omkring 300 meter høje til øverste vingespids, og de producerer på en time nok strøm til at dække tre-fire husstandes årlige forbrug. Men udviklingen går hele tiden i retning af større og mere effektive vindmøller.

Tre ben

– På klimakonferencen COP28 i december besluttede landene at tredoble produktionen af vedvarende energi inden 2030. Det vil kræve enormt mange vindmøller på både havet og land. Og de møller skal naturligvis være så effektive og driftssikre som muligt, siger Kristian Jensen.

– Konkurrencen fra udenlandske virksomheder er stigende, og der er ingen tvivl om, at teknologiudviklingen fortsætter. Derfor er der behov for de bedste testmuligheder i Danmark, hvor vindmølleindustrien kan teste møller på op til 450 meter.

I Danmark har vi både udvikling, test og produktion af vindmøller. De tre ting er lige så afhængige af hinanden, som benene på en trebenet skammel. Hvis man fjerner det ene ben, vælter skamlen.

– Vi har alle muligheder for fortsat at være verdens førende producent af vindmøller. Men det kræver, at vi har de rigtige testfaciliteter, så der også i fremtiden er gode forhold til at udvikle og teste vindmøller, siger Kristian Jensen.

Verdensledende testfaciliteter af prototypevindmøller vil påvirke lokalområdet. Men Kristian Jensen minder om, at det nuværende testcenter i Østerild har været en stor gevinst for både miljøet og den lokale økonomi.

Testcenterbonus står til forhøjelse

Fugle og andet dyreliv trives langt bedre i dag, end det gjorde i den plantage, der lå i området, før vindmøllerne kom. Medarbejdere og aktiviteter på testcentret – og de mange turister, som kommer forbi – skaber liv og omsætning i og omkring Østerild by.

– Det går altid ud over nogen, når man bygger store anlæg. Der vil være borgere omkring Østerild, som skal forlade deres huse, fordi de bor for tæt på de kommende vindmøller. Det kan være en stor belastning for den enkelte, men økonomisk vil de blive kompenseret, siger Kristian Jensen.

For de nærmeste naboer, der bor helt tæt på testcentrene, er der en testcenterbonus, som forligskredsen foreslår at øge.

Folketinget har i dag vedtaget at ændre testcenterloven, så der i særlige tilfælde kan dispenseres for støj- og afstandskrav.  Den vil betyde, at nogle naboer kan blive boende i huse, som ellers står til at blive eksproprieret, hvis de selv ønsker det, og hvis de opfylder kravene for dispensation. Lovændringen er fremsat på efterspørgsel fra lokalområdet omkring Fjaltring ved Høvsøre testcenter.

jel

 

This article has been automatically translated from danish.
Hanstholm Havn
Sign up for the newsletter