Firmaers solide milliard-overskud drypper mere og mere på kommunerne
69,9 mio. ud af 138 mio. kr. i forventet selskabsskat i Aarhus i 2024 kommer fra selskabet Danske Commodities
Foto: Christian Klindt Sølbeck, Ritzau Scanpix.

Firmaers solide milliard-overskud drypper mere og mere på kommunerne

Energihandleres overskud - ikke mindst fra Danske Commodities - kan blandt andet mærkes som selskabsskat i Aarhus. Men nettovirkningen er endnu ukendt.
15. AUG 2023 11.04

AARHUS: Den samlede selskabsskat i hele landet har bevæget sig solidt opad de seneste år. Fra et niveau omkring 5-7 mia. kr. i årene 2015-2018 til et niveau mellem 10 og 14 mia. i 2022-2024 og yderligere tre år frem, hvor anslåede tal viser samme høje niveau.

Det fremgår af et notat fra Borgmesterens Afdeling i Aarhus, der kan iagttage, at når det gælder 2024, tager selskabsskatten her et godt hop efter et par år under 0,6 mia. til 1,1 mia. Et beløb, der vel og mærke er før udligning med de andre kommuner og modregning i bloktilskud. 

Også i de anslåede budgetår 2025 og 2026 er der for Aarhus' vedkommende højere tal - over 100 mio. - end anslået sidste år. Igen før udligning og modregning. For reglerne er indrettet sådan, at får en kommune højere indtægter fra selskabsskat, reduceres bloktilskuddet tilsvarende.

Andre firmaer tjente også godt i 2022

Sammen med Deloitte og Skattestyrelsen har Aarhus Kommune undersøgt, hvor stor en del af indtægterne fra selskabsskat i Aarhus, der kan tilskrives energihandelsselskaber. Det endte med anslåede 138 mio. kr. i 2024, hvoraf 69,9 mio. kommer fra selskabet Danske Commodities. Beløbene til afregning i 2024 stammer fra indkomståret 2021.

I notatet konstateres, at det er fremgået i dele af pressen, at Aarhus skulle tjene 600 mio. kr. mere i selskabsskat i 2025 som følge af rekordåret i 2022 hos fire store elhandelsselskaber med hovedsæde i kommunen.

Ifølge notatet ser beregningerne i de pågældende artikler dog kun isoleret på de fire firmaer, og det "antages implicit, at der ikke vil ske andre ændringer i selskabsskatteindtægterne på landsplan, hvilket må anses for højst usandsynligt".

Det hører nemlig også med i regnestykket, hvis andre store selskaber i Aarhus klarer sig dårligere, ligesom det også rykker på den mellemkommnale fordeling af selskabsskatterne, når fx Novo, Lego og Mærsk, der har hovedsæde i andre kommuner, også har haft meget store overskud i 2022.

 

Kommunerne får 14,24 pct. af den selskabsskat, som staten inddriver. En kommune modtager i første omgang selskabsskat fra de selskaber, der har hovedsæde i kommunen, og herefter sker en viderefordeling til andre kommuner, hvor der er filialer af selskaberne ud fra bl.a. antal medarbejdere i virksomheden i den pågældende kommune.

 

 

This article has been automatically translated from danish.
Hanstholm Havn
Sign up for the newsletter