GreenLab: Fremtiden bliver allerede testet
Adm. direktør Christopher Sorensen er stolt af GreenLab, der bogsstaveligt er en grøn energiproducerende oase. Fotoet stammer fra sommeren 2023.
Foto: Jesper Ernlund Lassen, DOI.dk

GreenLab: Fremtiden bliver allerede testet

Udenfor Skive findes en af to testzoner for PtX i Danmark, og her er sektorkobling ikke bare noget man taler om. Den findes nemlig allerede.
10. OKT 2023 13.34

Hvis man forventer en traditionel energiproduktions bygning, så bliver man overrasket ved ankomsten til GreenLab, der ligger 12 km nord for Skive. I sommermånederne gror her vilde blomster, og det er slet ikke unormalt, at de lokale kører på sightseeing i deres biler på området.

GreenLab er en grøn cirkulær industripark. Hvad der ellers hører fremtiden til som PtX og sektorkobling, det findes allerede her.

I 2021 blev GreenLab Skive regulatorisk testzone for energi, og det fjernede en lang række hindringer. Samme år kom også Brande Brint testzone, men i en meget mindre skala.

Inden GreenLab blev testzone, var det nødvendigt med dispensationsansøgninger for alle projekterne. Adm. direktør Christopher Sorensen husker godt hvordan det var, da han tiltrådte i 2019.

- Da jeg begyndte, lå der en stak endnu uafklarede dispensationsansøgninger. Sådan er det ikke mere i dag. Nu har vi en sandkasse til at teste vores ideer i med testzonen, fortæller Christopher Sorensen. 

Med et slag blev det muligt at slippe innovationen fri og sætte fart på fremtidens sektorkobling.

- Sådan fik vi en storskala energiklynge, det kan nemt lade sig gøre, siger Christopher Sorensen. 

Næste generations energiklynge

Energiklyngen giver mulighed for undersøge, hvordan strømmen fra grønne kilder som offshore vindparker kan bruges i et lukket kredsløb af virksomheder. Her er det bæredygtighed, når ressourcer byttes bedst muligt i fællesskabet. Det ene virksomheds restprodukter anvendes af det næste firma.

Klyngen har vindmøller, strøm, elektrolyse, brint, PtX, metanol, vandforsyning, biogasproduktion, CO2, pyrolyse af plastaffald, der pyrolyseolie, der kan genanvendes i ny plastproduktion. Det er produktion af protein til dyrefoder af stjernefisk, produktion af gødning og produktion af 100 pct. komposterbar pap, der er lavet af restfibre fra biogasproduktionen. Det er kun begyndelsen, og der ligger allerede planer om at tilslutte GreenLab til det lokale fjernvarmenet. 

- De forskellige firmaer og projekter er forbundet med hinanden via SymbiosisNet. Det er den berømte sektorkobling, fortæller Christopher Sorensen.

- Det er sådan vores samfund kommer til at fungere i fremtiden. Der er ikke noget affald, fordi alt bliver genanvendt et andet sted i klyngen. Det er sund fornuft og en en symbiose.

Fremtiden

I slutningen af marts 2023 skrev GreenLab historie, da et seks MW testmodul til PtX-produktions blev leveret til klyngen.

Den 70 ton tunge elektrolyser er en prototype, der er blevet udviklet af Green Hydrogen Systems. Det er et stort skridt mod storskala produktion af storskala grøn brintproduktion.

- PtX er ikke kun en lovende teknologi og en renere måde at producere og lagre energi. Det er også hjørnestenen i fremtidens energisystem, hvor sektorkobling er hjørnestenen, forklarer Christopher Sorensen.

GreebLab kommer til at producere brændstoffer som brint og metanol fra grønne strømkilder. Det bliver et showroom for Danmark på, hvordan teknologi og økonomi er vigtige, når der skal produceres e-fuels i storskala. Det er viden, der kan bruges, når og hvis Danmark får sine to energiøer.

Det er også en måde at skaffe mere viden om, hvordan energien skal lagres i fremtidens grønne energisystem. Det er en viden, der er behov for at kunne nå Danmarks mål om reduktion af CO2-udledning. Men det kræver stadig tid til udviklingen.

- Vi får en 112 MW elektrolyser i moduler af 6 MW, men fabrikken til at producere dem skulle først bygges. Big is better, men vi er ikke i stand til at bygge et en GW PtX-anlæg endnu, fortæller Christopher Sorensen. 

Vigtig infrakstruktur

GreenLab har i sommeren 2023 fået nedgravet den første brintrørlægning i Danmark, og den bliver en del af det SymbiosisNet, der forbinder virksomhederne med hinanden.

Det er et net, der kan minde om det brint backbone, der en dag måske kan komme til at forsynes EU med grøn brint fra Danmark.

- Infrastrukturen er vigtig for den grønne omstilling og et brint backbone er en af de vigtige enablere i det. Det er er som med de tidlige dage med vindmøller i Danmark, siger Christopher Sorensen konstaterer en ting:

- Vi er nødt til at begynde før, der er behov for, og det er nu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This article has been automatically translated from danish.
Hanstholm Havn
Sign up for the newsletter