Aabenraa Havn: Borgmester på vej til at vende PtX ryggen
Borgmester i Aabenraa Kommune Jan Riber Jakobsen (C) stod klippefast, boligerne kommer på Aabenraa Havn. Fra venstre Dansk Industris seniorchefkonsultent Jakob Svane Aalborg Portlands direktør Michael Lundgaard Thomsen, Padborg Transportcenters direktør Jesper Schimann Hansen, moderator fra Udviklingsråd Sønderjylland Cathrine Reinert og borgmestrene fra Aabenraa og Sønderborg Jan Riber Jakobsen (C) samt Erik Lauritzen (S).
Foto: Jesper Ernlund Lassen, DOI.dk

Aabenraa Havn: Borgmester på vej til at vende PtX ryggen

Sønderjyllands erhvervshavn er mulighedernes havn med en dybdehavn på 18 meter, men hvem skal have pladsen. Alle muligheder lader til at være åbne endnu – men boligerne i inderhavnen kommer helt sikkert, for bosætning er en del af kommunens strategi.
11. SEP 2023 14.01

Hvilken vej skal havnen, og hvem skal have den attraktive havneplads. Bølgerne gik højt, da Aabenraa Havn i forbindelse med havnens arrangement 'Åben Havn' holdt debatmøde med deltagelse af havnens interessenter.

Et centralt spørgsmål er boliger på havnen, noget som havnens traditionelle brugere ikke er begejstrede for. I inderhavnen er en af de virksomheder Aalborg Portland, der har sine cementsiloer 150 meter fra, hvor der på sigt er planlagt boliger på havnen.

En udflytning til den del af havnen, hvor det gamle Ensted kraftværk lå, er slet ikke noget, Aalborg Portlands direktør ville have noget imod. Det er denne del af havnen, hvor der i dag er en vanddybde ved kajen på hele 18 meter. Dermed er det Danmarks absolut dybeste.

- Jeg ser ind i en fremtid med 2,5 mio. ton cement om året, og Aabenraa Havn er vores hovedvej ind i Tyskland. Jeg ville hellere end gerne flytte vores fabrik ud på Ensted-grunden, men problemet er, hvordan kommer vi der over uden et tab på en 200 mio. kr. til en ny fabrik, siger direktør for Aalborg Portland Michael Lundgaard Thomsen, der absolut gerne vil undgå boliger tæt på sin fabrik.

Borgmester: Boligerne kommer

Selvom om presset på borgmester I Aabenraa Kommune Jan Riber Jakobsen (C) ikke var mindre end intents for at undgå eller udskyde boliger på havnen længst muligt, så stod han fast.

- Vi vil gerne beholde alle virksomheder på havnen, men der er en lejekontrakt, og når den ender, så kommer der boliger. Det er besluttet i de to sidste byrådsperioder, fastholdt Jan Riber Jakobsen.

Dansk Industri havde sendt sin ekspert på området i form af seniorchefkonsultent Jakob Svane, der talte på vegne af sine medlemmer.

- Det er super vigtigt at få en dialog, men man kan ikke få begge dele med boliger og virksomheder. Virksomhederne har brug for en lang tidshorisont, så de kan investere, og det vil sige 25-30 år, lød det fra Svane.

Aalborg Portlands direktør havde ligefrem et eksempel fra boliger på Aarhus Ø, hvor havn møder boliger.

- Mange af boligerne der fx Bjarke Ingels’ kan ikke åbne vinduerne ud mod havnen, fordi der er for meget for støj og støv. De kan kun åbne vinduerne mod bagsiden, sagde Michael Lundgaard Thomsen.

Men kampen om havnearealet er for vigtigt til, at den bliver overladt til virksomhederne.

- Det vigtigste for os er at tiltrække arbejdskraft og øge bosætningen. Det gør vi blandt andet med attraktive boliger. Når vi får en familie her til fra København, og den ene har fået arbejde, så garanterer vi et job til ægtefællen. Vi skal arbejde sammen og ikke mod hinanden, lød det fra borgmesteren, der også kunne stille mere end kvalificeret arbejdskraft i udsigt:

- Vi vil gerne, I kan få de allerstørste skibe ind her, så I kan få de bedste priser. Det kan I ikke få med havnedybden på seks meter i inderhavnen, hvor I ligger nu.

PtX er ikke sikker mere

Potentialet ligger nemlig i at flytte nogle af virksomheder ud til Ensted-grunden. Den del af havnen råder foruden den 500 meter lange kaj med en vanddybden på 18 meter også på et baglandareal på hele 400.000 kvm, der har en miljøgodkendelse i kategori syv.

På grunden, hvor Ørsted tidligere har haft kulfyret energiproduktion, er der tanker om at der i fremtiden kan være PtX-produktion, men det er ikke helt så givet mere.

- Jeg er kommet i tvivl, om vi skal have PtX på Enstedværkets grund. Jeg er sikker på, vi kan få mere ud af guldægget, så vi skal ikke lægge os fast. Men jeg tænker, det kunne være transport, sagde borgmester Jan Riber Jakobsen.

Tanker om en containerhavn på Ensted-grunden med Padborg Transportcenter som en dryport florerer allerede i de danske havnekredse.

En af debattens deltagere var Padborg Transportcenters direktør, og afstanden på de kun omkring 30 km fra Aabenraa Havn og Transportcenteret åbner for muligheder.

- Vi skal have lavet nogle grønne korridorer, så der kan være trafik mellem Aabenraa Havn til Padborg Transportcenter. Vi er i en styrket position, men vi belaster miljøet på grund af høj CO2 udledning. Der bliver solgt 150 mio. liter diesel om året af olieselskaberne hos os, og vi tror endda, at tallet er højere. Derfor skal vi have flyttet mest mulig over søvejen, så vi kan tage det sidste stykke på land, tilføjede direktør Jesper Schimann Hansen.

Mulig havneudvidelse af af dybdehavskajen

Kajen på Enstedværkets grund er i dag på 500 meters længde, mens oplandsarealet er på de hele 400.000 kvm.

- Vi har i byrådets sagt ja til at undersøge en udvidelse fra de nuværende 500 meter kajlængde, så den passer til de 400.000 kvm baglandsareal, konstarede Jan Riber Jakobsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This article has been automatically translated from danish.
Hanstholm Havn
Sign up for the newsletter