Trekløver vil skabe vil CO<sub>2</sub>-infrastruktur med Fredericia Havn som centrum

Trekløver vil skabe vil CO2-infrastruktur med Fredericia Havn som centrum

TotalEnergies Denmark, Evida og ADP har indgået en partnerskabsaftale om at udvikle transportløsninger, for indfanget CO2 med Fredericia Havn og Taulov Dry Port som vigtige transitpunkter til lagring i Nordsøen.
21. JUN 2024 9.33

Ifølge geologiske undersøgelser, er den danske undergrund et ideelt sted at opbevare opsamlet CO2. Den centrale geografiske placering i Europa gør det også muligt at bidrage til, at vores EU-nabolande kan reducere deres udledninger ved hjælp af CCS-faciliteterne.

Men for at potentialet kan indfris, er det afgørende, at der bliver udviklet infrastruktur til at transportere CO2’en til lagringssteder i den nødvendige skala hovedsageligt i den danske del af nordsøen.

Den infrastruktur vil en nyt partnerskab mellem TotalEnergies Denmark, Evida og Associated Danish Ports (ADP) være med til at bidrage til. Partnerskabet har således til til formål at udvikle transportløsninger, for indfanget CO2 med Fredericia Havn og Taulov Dry Port som vigtige transitpunkter, der skal forbindes via rørledninger til lagringsstederne i Nordsøen. Det oplyser Evida i en pressemeddelelse.

- TotalEnergies har arbejdet med CO2-lagring globalt i mange år. Nu indleder vi en indsats i den danske del af Nordsøen, og med vores projekt Bifrost har vi som mål årligt at lagre fem millioner tons CO2 fra 2030. En stærk transportinfrastruktur er afgørende for at opnå det mål. Med dette partnerskab tager vi det næste skridt mod at udvikle rygraden i vores fremtidige offshore CCS-industri, ikke mindst takket være vores dygtige partnere Evida og ADP, siger Martin Rune Pedersen, som er landechef for TotalEnergies i Danmark.

Sidste år blev TotalEnergies Danmark og Evida enige om at undersøge mulighederne for at etablere en onshore CO2-rørledningsinfrastruktur i Danmark.

- Det nye partnerskab er en naturlig forlængelse af dette. En CO2-rørinfrastrukturs berettigelse og værdi for Danmark stiger, jo flere der kan benytte den, og jo større mængder CO2 den skal transportere. Det er Evidas erklærede mål at skabe en åben infrastruktur med stor udnyttelse, hvor adgang stilles til rådighed for alle med behov for CO2-transport, siger Kim Søgård Bering Kristensen, administrerende direktør i Evida.

Fredercia bliver CO2-hub 

Udviklingen af infrastrukturen skal være på plads, når TotalEnergies Bifrost-lager er klar til at lagre CO2, hvilket forventes at ske i 2030.

Målet er at etablere en rørledning, det såkaldte ”North Sea link”, der forbinder Fredericia-området med den jyske vestkyst, hvor offshore infrastruktur skal bruges i den videre transport af CO2’en til lageret i den danske del af Nordsøen. Taulov Dry Port vil være i stand til at modtage og transportere CO2 via lastbiler og jernbane, som derefter kan føres ind i rørledningsinfrastrukturen.

- I ADP ser vi det nye samarbejde som en særdeles spændende tilføjelse til vores kerneaktiviteter, hvor vi samtidig bidrager væsentlig til at nå de danske klimamål. Fredericia ligger centralt placeret i Danmark og agerer som det vigtigste multimodale transportknudepunkt. Med opkobling til Nordsøen via den jyske vestkyst bliver Fredericia et af de vigtigste knudepunkter for grøn infrastruktur, siger Rune D. Rasmussen, som er adm. direktør for ADP.

Han tilkendegiver over for Fredericia Dagblad, at havnen til at begynde med skal invetere "et mindre trecifret millionbeløb", men på sigt vil der blive tale om en milliardinvestering i anlæg i forbindelse med håndteringen af CO2.

Det vil også blive taget i betragtning, om der er mulighed for at forbinde andre relevante områder med infrastrukturen. Særligt i forhold til at forbinde Esbjerg Havn med offshore-infrastrukturen for at gøre det lettere at lagre CO2, der importeres til havnen i den danske del af Nordsøen.

amp

Hanstholm Havn
Tilmeld dig nyhedsbrevet