TotalEnergies vil frigive mere end 30 års miljødata fra Nordsøen
Den nye portal for havmiljødata i Nordsøen forventes at være klar næste år.
Foto: TotalEnergies

TotalEnergies vil frigive mere end 30 års miljødata fra Nordsøen

TotalEnergies Danmark sammen med Dansk Undergrunds Consortium (DUC) og rådgivning- og teknologivirksomheden DHI A/S vil gøre mere end 30 års data om udviklingen i miljø- og biodiversiteten i Nordsøen tilgængelige på en åben portal.
14. SEP 2023 10.46

Med håbet om at skabe det mulige grundlag for udarbejdelsen af robuste planer til beskyttelse af havmiljøet i forbindelse med den forventede udbygning af vindmølleparker, CO2-lagring og mange andre offshore aktiviteter, frigiver TotalEnergies Danmark sammen med Dansk Undergrunds Consortium (DUC) og rådgivning- og teknologivirksomheden DHI A/S mere end 30 års data om udviklingen i miljø- og biodiversiteten i Nordsøen tilgængelige på en åben portal. Det oplyser energiselskabet i en pressemeddelelse.

Således er DHI og TotalEnergies på vegne af DUC  gået sammen om at udvikle en offentlig portal, kaldet North Sea Environment Portal, hvor årtiers havmiljødata stilles til rådighed for interesserede. Det giver et solidt og databaseret grundlag for at passe på det danske havmiljø og bidrage positivt til at modvirke biodiversitetskrisen. TotalEnergies håber andre selskaber, vil gå samme vej og offentliggøre deres data. 

- Havet skal beskyttes bedst muligt. Vi har en kollektiv forpligtelse til at passe på havmiljøet, og for at kunne det, har vi brug for viden. Energivirksomheder som TotalEnergies sidder med store mængder data, som kan komme andre til gode, hvis de bliver offentligt tilgængelige. Vi håber at mange flere fra energisektoren vil bidrage til portalen, så vi sammen kan skabe et endnu bedre billede af livet i Nordsøen, siger Katrina Povidisa-Delefosse, Senior Environment Advisor hos TotalEnergies EP Danmark og Ph.d. i Marinebiologi.

Kun myndighederne har hidtil haft adgang til dataen

DUC har siden 1980erne monitoreret havmiljøet og samlet store mængder data ind om blandt andet bundforhold, vandkvalitet, fisk, pattedyr, bunddyr og planter. Disse informationer bruges til miljøkonsekvensvurderinger af eksisterende og nye installationer. Det er data, der løbende er blevet indrapporteret til myndighederne, men har hidtil ikke været frit tilgængelige for forskere og offentligheden i et brugervenligt format.

North Sea Environment Portal vil give adgang til data om den historiske udvikling i havbundsfaunaen og sedimentsammensætningen omkring platformene i den danske del af Nordsøen, og dermed øge forståelsen af udviklingen i havmiljøet samt af både truede og invasive arter. Initiativer bliver hilst velkommen af Tænketanken Hav.

- De virksomheder, der arbejder på havet, har direkte adgang til helt unik data om havmiljøet og biodiversiteten omkring Danmark. Det er data, som er meget afgørende for de handlinger på tværs af vores samfund, som kan og skal være med til at minimere de miljømæssige konsekvenser ved udbygning af bl.a. havvindmøller, lagring af CO2 og andre offshore-aktiviteter. Derfor hilser Tænketanken Hav den nye havmiljøportal varmt velkommen, siger Liselotte Hohwy, direktør for Tænketanken Hav.

Partnerne forventer at have portalen klar i slutningen af 2024.

amp

Hanstholm Havn
Tilmeld dig nyhedsbrevet