Nye rapporter giver større indsigt om flagermus og fugle ved havvindmøller
Undersøgelserne er foretaget ved Kriegers Flak Havvindmøllepark, som gik i drift i 2021. (Arkivfoto.)
Foto: Marcus Emil Christensen/Ritzau Scanpix

Nye rapporter giver større indsigt om flagermus og fugle ved havvindmøller

På foranledning af Energistyrrelsen har WSP udarbejdet en rapport om flagermus og fugle ved Kriegers Flak Havvindmøllepark. Rapporten øger forståelsen af dyrenes færden på havet.
10. JUL 2024 12.30

Flagermus har før sat en stopper for vindmøller især på land, men hvor stor en effekt har vindmøller egentlig på især flagermus men også fugles færden på havet er der relativt begrænset fiden om.

For at skaffe mere viden igangsatte Energistyrelsen i 2022, på baggrund af indledende data for flagermus fra forundersøgelserne ved Energiø Bornholm, specifikke undersøgelser for at få mere viden om især flagermus på havet.

WSP har stået for undersøgelserne og har udmøntet sig i to rapporter fra WSP’s om hhv. flagermus og havlits færden ved Kriegers Flak Havmøllepark efter etablering af parken. Det oplyser Energistyrelsen i en meddelse

Den ene rapport kaldet ”Flagermus ved Kriegers Flak Havmøllepark 2022 og 2023” er den første undersøgelse af sin slags i Danmark og giver et bidrag til at forstå, hvordan og hvornår flagermusarterne færdes i et område med flagermustræk og i dette tilfælde i Østersøen. Rapporten viser bl.a., at der er mange flagermusregistreringer langt fra kysten ved Kriegers Flak. Over en periode på to år er der registreret fire flagermusarter i området, og ca. 90 pct. af registreringerne har været ved vindhastigheder under 6 m/s.

Rapporten bekræfter, at der er forårs- og efterårstræk af flagermus mellem Vesteuropa og Skandinavien. Rapporten viser også, at nogle flagermus bruger området til at søge føde.

Energistyrelsen vil udvikle praksis for afværgeforanstaltninger

Energistyrelsen har hidtil ikke haft en fast praksis for fastsættelse af eventuelle krav om afværgeforanstaltninger for at beskytte flagermus ved etablering af havvindmølleparker, da der historisk set har ikke har været kendskab til væsentlige flagermusforekomster langt fra kysten. Energistyrelsen er ved at udvikle en sådan praksis og vil i den forbindelse tage udgangspunkt i WSP’s rapport og den nyeste viden i øvrigt.

Den gængse metode til at beskytte flagermus ved etablering af vindmøller er anvendelse af cut-in-speed, som betyder, at vindmøllernes rotation reduceres på særlige tidspunkter af året/døgnet for at reducere risikoen for drab på flagermus.

Energistyrelsen har igangsat et samarbejde med Vattenfall og WSP for at kortlægge flagermusforekomster i Kattegat. Dette arbejde forventes færdiggjort ultimo 2024. 

Observationer tyder på, at havlit benytter område efter etablering af havvindmøllepark

WSPs anden rapport i denne omgang for Energistyrelsen omhandeler tilstedeværelsen af havlit ved Kriegers Flak Havmøllepark efter etablering af parken. Havlit findes på udpegningsgrundlaget for flere fuglebeskyttelsesområder i Danmark.  

Selvom der vil skulle tilvejebringes flere data for at få endelige konklusioner, tyder observationerne ved Kriegers Flak på, at havlit fortsat benytter området, efter at havvindmølleparken er etableret, og at fuglene også befinder sig mellem vindmøllerne, hvilket tyder på en lille grad af påvirkning fra havvindmøller.

amp

 

Hanstholm Havn
Tilmeld dig nyhedsbrevet