Green Power Denmark: Permanent forhøjet forskningsfradrag er godt, men burde være højere

Erhvervsorganisationen glæder sig over det forhøjede fradrag for forskning og udvikling, men mener regeringen burde have forhøjet det til 130 pct. i stedet for de nu udmeldte 120 pct.
20. JUN 2024 11.40

Regeringen har torsdag som en del af en større pakke, udmeldt at man vil forhøje fradraget for forskning og udvikling til 120 pct. Det forhøjede fradrag skal skubbe på virksomhedernes ambitioner i at nvestere i udvikling af nye grønne teknologier

Udspillet glæder Green Power Denmark, som i lang tid efterspurgt har et permanent forhøjet fradrag for udgifter til forskning og udvikling.  

- Det højere fradrag øger virksomhedernes tilskyndelse til at investere i forskning og udvikling. Investeringerne er med til at drive udviklingen af nye grønne teknologier, som vi skal leve af i fremtiden. Og det er afgørende for, at Danmark kan beholde sin position som et af de førende lande i verden inden for grøn energiteknologi, siger Jan Hylleberg, viceadm. direktør i Green Power Denmark, i en pressemeddelelse.

Regeringen foreslår at øge fradraget permanent til 120 pct. I årene 2020 til 2022 var fradraget midlertidigt på 130 pct. Siden faldt fradraget til 108 pct., men der har været en politisk ambition om permanent at vende tilbage til 130 pct. Derfor er der trods det forhøjede fradrag skår i glæder hos Green Power denmark.

-Det er ærgerligt, at regeringen ikke bruger mere af råderummet til at styrke virksomhedernes forskningsindsats inden for blandt andet grønne teknologier. Dansk økonomi har det godt, og det vil være fremsynet at give noget tilbage til de virksomheder, som investerer i fremtidens arbejdspladser, siger Jan Hylleberg.

Glad for fortsat finansiering til støtteordninger

Regeringen kommer også med et svar på forslagene fra Frigast-udvalget. Udvalget, der var nedsat af regeringen, foreslog tidligere på året at fjerne 58 erhvervsstøtteordninger, hvilket ville frigive 3,4 mia. kr. i 2030. Regeringen foreslår at spare 900 mio. på erhvervsstøtteordningerne.

På energiområdet er der en lang række støtteordninger, som skaber stor værdi for samfundet og den grønne omstilling. Det gælder eksportordningen for energi, Energicluster Denmark og Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP). Alle disse ordninger ønsker regeringen at fortsætte.

- Ordningerne er med til at placere Danmark som et af verdens førende lande inden for grøn energi. De hjælper med at udbrede dansk energiteknologi til hele verden og dermed gavne den globale grønne omstilling. Det er rigtig godt, at regeringen har blik for, at ordningerne på lang sigt skaber vækst, velstand og arbejdspladser i Danmark, siger Jan Hylleberg. 

amp

Hanstholm Havn
Tilmeld dig nyhedsbrevet