Dansk Industri er ikke begejstret for regeringens køreplan for energieffektivitet

Regeringens kørelan lever ikke op til forventningerne, men indeholder dog en bredere forståelse af energieffektivitet, lyder det fra Dansk Industri (DI).
11. JUN 2024 12.01

Tirsdag har regeringen præsenteret sin køreplan for hvordan Danmark når i mål med at leve op til europæiske energieffektiviseringsdirektiv, som forpligter EU-landene til at reducere deres energiforbrug med halvanden procent årligt frem mod 2030. 

Men ifølge DI er planen et tynd kop te. Ifølge interesseorganisationen konkluderer planen at "Danmark ikke skal foretage yderligere, da vi lige akkurat lever op til forpligtelserne gennem allerede vedtagne energiafgifter", lyder det i en pressemeddelelse.

DIs kritik går bl.a. på, at man havde forventet konkrete initiativer, end blot at energieffektivisering nu bliver en samlebetegnelse for bl.a. energibesparelser, elektrificering og overskudsvarme.

- Regeringens køreplan er letkøbt. Det er fint, at den påpeger vigtigheden af fleksibel energiudnyttelse, hvilket DI bakker op om, men køreplanen indeholder derudover ikke meget nyt. Det erhvervsliv, der skal levere løsningen, er slet ikke blevet inddraget nok, siger Emil Fannikke Kiær, erhvervs- og medlemsdirektør i Dansk Industri og fortsætter:

- Erhvervslivet havde håbet på en langt større og mere ambitiøs plan. Vi kunne godt have tænkt os nogle flere konkrete initiativer, men jeg vil gerne kvittere for, at klimaministeren inviterer til, at fremtidens rammer skal drøftes med branchen, siger han.

Har tidligere selv præsenteret udspil

Tilbage i efteråret 2023 præsenterede DI et udspil om energieffektivitet med 39 konkrete anbefalinger til regeringen.

Med udspillet ville Danmark, ifølge DI, ikke bare leve op til energieffektiviseringsdirektivet, men sætte en helt ny standard for, hvordan Danmark kan udnytte energieffektivisering og generere et samfundsøkonomisk overskud på 13 mia. kr. årligt.

- Danmark har alle forudsætninger for at blive et foregangsland her. Verdens bedste virksomheder til at energieffektivisere bor i Danmark, og vores beregninger viser, at Danmark kunne skabe et samfundsøkonomisk milliardoverskud. Derfor undrer det mig, at regeringen alligevel ikke vælger at plukke de lavthængende frugter, siger Emil Fannikke Kiær.

amp

Hanstholm Havn
Tilmeld dig nyhedsbrevet