Elselskab vil kræve erstatning for nedlagt vandkraftssø

Ikast-Brande er på vej til at genetablere del af Skjern Å ved at fjerne sø med tilhørende elproduktion.
17. MAR 2023 6.58

IKAST-BRANDE: Hvis byrådet i Ikast-Brande på mandag følger indstillingen fra forvaltningen og to politiske udvalg og går videre med en plan om at tømme den kunstige sø MES Sø for vand, kan kommunen forvente et erstatningskrav fra elselskabet MES. Det skriver Horsens Folkeblad.

Opstemningen ved søen spærrer for fisk og anden fauna, og som led i statens vandområdeplaner skal der gøres noget ved det problem.

Kommunen har arbejdet med fire muligheder for at sikre fiskene passage, og forvaltningen er endt med at indstille den mulighed, der går ud på at genetablere Skjern Å og ådal gennem søen. Det vil indebære, at opstemning og sø nedlægges, og at elproduktion ophører. Indstillingen bakkes op af et flertal i klima-, natur- og bæredygtighedsudvalget og i økonomiudvalget.

Et betragteligt beløb

Elselskabet er dog forundret over, at processen allerede er nået så langt, uden at der har været en ny analysefase. 

- Der findes løsninger, der kunne tage hensyn både til bevarelse af søen og genoprette laksebestanden. Så hvorfor peger man kun på den løsning, der har størst indgreb efter vores opfattelse? Det vurderes, at det er den billigste løsning. Vi er ikke enige, da vi endnu ikke har et endeligt erstatningskrav opgjort. Men vi agter at få beregnet en erstatning, som vi vil sende til kommunen, og vi vurderer umiddelbart, at det bliver et betragteligt beløb, siger selskabets formand, Kay Laursen, og direktør, Majbritt Mortensgaard, til Horsens Folkeblad.

Et mindretal i byrådet bestående af Fælleslisten og Nye Borgerlige har indsendt et ændringsforslag til byrådsmødet på mandag, hvor man går i yderligere dialog med lodsejere, Miljøstyrelsen og Fiskeristyrelsen og overvejer flere aspekter, før man vælger et af de fire løsningsforslag.

Ifølge dagsordenen går den egentlige myndighedsbehandling under alle omstændigheder først i gang, når der foreligger en beslutningen om, hvilken af de fire løsninger der skal arbejdes videre med. Blandt andet vil der komme en offentlig høring på mindst otte uger. 

download 

download (1) 

Indstillingen går på at vælge løsningsforslag 3, som indebærer, at opstemning og sø nedlægges. Forslag 1 og 2 vil indebære nyt vandløbsforløb adskilt fra søen med en jernspuns, mens forslag 4 vil forlægge Skjern Å til et nyt forløb nord om søen. Også forslag 1, 2 og 4 vil betyde, at elproduktionen reduceres, men kun forslag 3 betyder ophør.

Illustration: Ikast-Brande Kommune

This article has been automatically translated from danish.
Hanstholm Havn
Sign up for the newsletter